இதயத்தில் நீ..


நிஜங்களை விட

நினைவுகள் தான்
இனிமையானவை
என் இதயத்தில் உன்னை
வைத்திருப்பதனால்..!

0 comments:

Design by Blogger Templates