புதிய பழமொழி

பழகப் பழக பாலும் புளிக்கும்
அது பழமொழி
என்னவளோடு ,
பழகப் பழக
புளித்த பாலும் இனிக்கிறதே
இது புது மொழி !நன்றி எழுத்து


காதலின் இனிய ரசிகர்களே
உங்கள் அனைவருக்கும்
இனிய தை திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்


காதலின் அன்பார்ந்த ரசிகர்களே மீண்டும் உங்களுக்காக
சிறந்த காதல் கவிதைகளை எதிர்பார்க்கலாம்

இடையில் நிகழ்ந்த தடைக்கு வருந்துகிறோம்

Design by Blogger Templates