புதிய பழமொழி

பழகப் பழக பாலும் புளிக்கும்
அது பழமொழி
என்னவளோடு ,
பழகப் பழக
புளித்த பாலும் இனிக்கிறதே
இது புது மொழி !



நன்றி எழுத்து






காதலின் இனிய ரசிகர்களே
உங்கள் அனைவருக்கும்
இனிய தை திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்






காதலின் அன்பார்ந்த ரசிகர்களே மீண்டும் உங்களுக்காக
சிறந்த காதல் கவிதைகளை எதிர்பார்க்கலாம்

இடையில் நிகழ்ந்த தடைக்கு வருந்துகிறோம்

Design by Blogger Templates