என் உயிர் நீ


நான் சிரித்ததன் காரணமும்
நீதான்
நான் அழுவதன் காரணமும்
நீதான்
இன்று நடைப்பிணமாய் அழைகிறேன்
உன்னால் உயிரே - நீ இல்லை
என்றாலும்
என் உயிர் உன்னை தொடரும்
நான் வாழும் வரை
வாழ்ந்து சாகும் வரை

0 comments:

Design by Blogger Templates