அதிசயம் ஆனால் உண்மை


என் 
பெயரினை 
எழுதி,
கண்ணாடியில் 
பார்த்தேன்..

அதிசயம் 
ஆனால் 
உண்மை!!!!

என்னவளின் 
பெயர் தான்
பிம்பமாய் 
விழுந்தது

இது 
மேஜிக் 
அல்ல.. 
காதல் !

0 comments:

Design by Blogger Templates